• DE
Shadow Left
Shadow Right

Camping Regels

Geachte gast(en),

Hartelijk welkom op Amici Lodges am Effelder Waldsee. Fijn dat u onze camping gekozen heeft. Wij doen ons best uw verblijf hier zo plezierig mogelijk te maken. Het is belangrijk dat u weet welke regels gelden op de camping. De regels zijn opgesteld om er voor te zorgen dat alle gasten en bezoekers van onze camping een leuke tijd hebben en geen overlast van elkaar hebben. Houdt rekening met elkaar. Houd u aan de regels van goed fatsoen en wees tolerant. Iedereen (ook uw buren) komt hier om te ontspannen en uit te rusten. Bedankt voor uw medewerking en begrip voor het onderstaande. Wij staan open voor vragen, suggesties of verbeteringen, dus kom gerust eens langs.

 1. De camping. De camping is privé-terrein en de eigenaar kan toestemming geven om er te kamperen. Om toegang tot de camping te verkrijgen, al is het maar voor een simpel bezoek, of om op de camping te verblijven, moet men hiervoor toestemming krijgen van de campingbeheerder of zijn vervanger. Wij zijn verplicht, ieder moment van de dag, te kunnen aantonen wie zich op de camping bevindt. Het is niet toegestaan om met meer dan zes personen op een plaats ingeschreven te staan.
 2. Wangedrag. Wanneer men op de camping verblijft houdt dit in dat men het algemene reglement accepteert en verplicht is zich hieraan te houden. Wanneer u zich niet aan deze regels houdt zal u hierop worden aangesproken. Elke belangrijke of herhaalde overtreding van het reglement kan na waarschuwing het verwijderen van de kampeerder tot gevolg hebben.
 3. Aankomst en vertrek. De verblijfskosten kunt u uiterlijk de avond voor vertrek afrekenen bij de receptie. Gereserveerde plaatsen worden bij aankomst afgerekend. Uw verblijfskosten worden niet gerestitueerd wanneer u eerder vertrekt. De plaats moet voor 12.00 uur verlaten worden. Bij vertrek moeten de kampeerders de plaats schoon en opgeruimd achter laten.
 4. Bezoek. Dagbezoekers worden toegelaten onder de verantwoordelijkheid van de hen ontvangende kampeerders. Ze moeten zich eerst bij de receptie.
 5. Parkeren. Hun auto’s blijven op de parkeerplaats. Ze verlaten de camping vòòr 22.00 uur. Indien ze blijven overnachten, moeten zij zich als kampeerder inschrijven en betalen zij de normale overnachtingskosten.
 6. Overlast. Elk storend lawaai is verboden. Radio’s en dergelijke mogen slechts gebruikt worden indien zij niet storend zijn voor de medekampeerders. Tussen 22.00 uur en 08.00 uur heerst algemene rust.
 7. Huisdieren en honden zijn welkom in overleg, maar moeten aan de lijn blijven. Ze mogen niet alleen op de camping blijven en ze mogen de gebouwen niet betreden. De eigenaars zijn verplicht hun huisdieren buiten de camping uit te laten.
 8. Snelheid. Voertuigen rijden met een maximale snelheid van 5 km per uur. Dit geldt ook voor fietsers. U mag niet met gemotoriseerde voertuigen over het terrein rijden tussen 22.00 uur en 08.00 uur.
  De voertuigen moeten op de parkeerplaatsen geparkeerd worden. Er mag maximaal één auto op de plaats staan. Het parkeren van voertuigen op de toegangs- en binnenwegen is verboden.
 9. Natuur. De kosten van herstel van vernieling aan de beplantingen, afrasteringen, de bodem of de inrichtingen van de camping worden ten laste van de dader gebracht. Aanplantingen en bloemversieringen moeten gerespecteerd worden, dwz geen spijkers er in slaan, geen takken afzagen enz. Het is verboden om op de hellingen te lopen, dit om de beplanting te beschermen. Het is ten strengste verboden om de naast gelegen akkers te betreden. Indien u of uw kinderen zich daar toch begeven, wordt u aansprakelijk gesteld voor de daarbij aangerichte schade.
 10. Chemisch toilet. Afvalwater bederft het milieu en dus uw leefomgeving. Gooi het dus niet weg in de omgeving van uw tent/caravan/camper maar gebruik hiervoor de stortbak van het chemisch toilet.
 11. Afval. Afval dient gescheiden te worden afgevoerd. Er staan aparte containers voor; glas, papier, batterijen en huisvuil. (zie plattegrond) U wordt verzocht grof huisvuil, zoals bedden, tafels, stoelen enz. thuis bij het grofvuil te zetten.
 12. Sanitair. De sanitaire installaties moeten steeds schoon achter gelaten worden na gebruik. Toiletten/douches gebruiken we samen en we moeten deze dus ook samen schoonhouden. Denk ook aan degene die na u komt. (a.u.b. geen maandverband, doekjes in de toiletten i.v.m. verstoppingen). Kleine kinderen alleen onder begeleiding naar het toilet.
 13. Wassen. Het wassen van kleding of vaatwerk gebeurt in de daarvoor bestemde bakken. (zie plattegrond) Munten voor de was- en/of droogmachine zijn verkrijgbaar bij de receptie. Het is verboden auto’s, campers en caravans op de camping te wassen.
 14. Open vuur. Op het kampeerterrein is het niet toegestaan een kampvuur te maken. Op de staanplaatsen mogen geen geultjes worden gegraven en mag niets worden gebouwd. Indien u de barbecue aansteekt aub. bluswater binnen handbereik houden.
 15. Ongevallen. De eerste hulp koffer bevindt zich bij de receptie. Het alarmnummer in Duitsland is 112.
 16. Schade. De eigenaar en/of diens vertegenwoordiger draagt géén verantwoording voor ongevallen, diefstal, verlies of andere schade, opgelopen tijdens het verblijf op de camping.
 17. Kinderen. Ouders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen, in het bijzonder in de speeltuinen en het natuurbad. Kinderen t/m 6 jaar mogen alleen onder begeleiding in het toiletgebouw.
 18. Amici Beach. Het natuurbad is geopend van 11.00 uur tot 19.00 uur. Voor verdere informatie zie www.amicibeach.com.
 19. Vertrek. Bij vertrek uw eigen standplaats schoon achterlaten.


Als u niet tevreden bent vertel het ons bent u wel tevreden vertel het een ander.
Wij wensen u een prettig verblijf op onze camping!